01072016 Wyroby ortopedyczne

 

RENA Spółdzielnia została zarejestrowana w dniu 26 sierpnia 1957 roku w Rejonowym Sądzie Gospodarczym pod numerem RS XII 296. Znak towarowy logo-RENA został zastrzeżony w 1978 roku i od tego dnia podlega ochronie patentowej.

 

Polski Producent RENA Spółdzielnia prowadzi dwie podstawowe działalności: produkcję dziewiarską i produkcję ortopedyczną. Produkcja ortopedyczna obejmuje wykonywanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych seryjnie i na zamówienie oraz produkcję dziecięcego obuwia proflaktyczno-zdrowotnego. Zakład Sprzętu Ortopedycznego powstał w 1996 roku. Został wyposażony w maszyny i urządzenia Firmy Otto Bock.

 

Od 1997 roku zaopatruje ubezpieczonych z terenu Podkarpacia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W latach 1997-98 był wykonawcą zleceń dla Wojewódzkiej Poradni Zaopatrzenia Ortopedycznego i innych placówek służby zdrowia.

 

Od 1 stycznia 1999 roku po powstaniu Kas Chorych, a obecnie Narodowego Funduszu Zdrowia realizuje zaopatrywanie ubezpieczonych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Zawarte umowy realizuje poprzez własne sklepy medyczne z terenu całego Podkarpacia. Przedstawione w katalogu wyroby medyczne posiadają znak CE, są wyrobami medycznymi klasy I , produkowane są zgodnie z wymogami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku i zostały zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Nasze produkty wytwarzane są z najlepszych surowców i materiałów nie powodujących skutków ubocznych i umożliwiających ich długotrwałe użytkowanie. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne potwierdzone przez wieloletnie stosowanie w technice ortopedycznej, gwarantują prawidłową funkcjonalność.

 

Dziecięce obuwie proflaktyczno-zdrowotne produkowane jest wg Polskich Norm zgodnie z zaleceniami Centralnego Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie i posiada znak Zdrowej Stopy, który przyznawany jest jedynie obuwiu zabezpieczającemu prawidłowy rozwój stopy dziecka. Jako producent zapewniamy ciągłość dostaw oraz możliwość podpisania stałych umów handlowych po obustronnym uzgodnieniu warunków.

 

Zarząd